Privacy Policy

व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरण

दैनिक राज्योन्नतीच्या www.dainikrajyonnati.com संकेतस्थळाला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद. स्वतःचे खासगीपण जपण्याच्या तुमच्या अधिकाराचा आम्ही आदर करतो. आमच्या व्यवसायाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आमच्या कंपनीचे ‘खासगीपण जपण्याचे धोरण’ साधेसरळ आहे. तुम्ही आमच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर तुमची इच्छा नसेल तर, तुमची व्यक्तिगत माहिती आम्ही आमच्याकडे साठवून ठेवणार नाही.

माहिती जमा करणे आणि स्वयंचलनाने साठवणे

जर तुम्ही आमच्या संकेतस्थळाला भेट दिलीत, वेबपेजेसवरील मजकूर वाचलात आणि काही माहिती डाऊनलोड केली; पण आमच्या कोणत्याही सेवेसाठी नोंदणी केली नाहीत, तर आम्ही तुमच्या भेटीबाबत काही विशिष्ट माहिती स्वयंचलित पद्धतीने साठवून ठेवतो. या माहितीवरून तुमची नेमकी ओळख पटू शकत नाही.

जी माहिती स्वयंचलित पद्धतीने जमा होते, त्यामध्ये तुम्ही कोणते ब्राऊजर वापरता (उदा. नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर इ.), कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही वापरता (उदा. विंडोज 98 किंवा मॅक ओएसई) आणि तुम्हाला इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीचे नाव (उदा. अमेरिका ऑनलाइन, सत्यम ऑनलाइन, मंत्रा ऑनलाइन, व्हीएसएनएल इ.), तारीख आणि तुम्ही भेट दिलेली वेळ आणि संकेतस्थळांवरील कोणकोणत्या पानांना तुम्ही भेट दिलीत, याबाबत माहिती जमा करण्यात येते. काही वेळेस आम्ही सुद्धा व्यक्तिगत नसलेली माहिती आमच्या संकेतस्थळाच्या डिझाइनमध्ये, मजकुरात सुधारणा करण्यासाठी आणि मुख्यत: वाचकांना उच्च प्रतीच्या ब्राऊजिंगचा अनुभव देण्यासाठी वापरतो.

व्यक्तिगत माहिती जमा करणे

तुम्ही तुमची माहिती स्वतःहून दिलीत, तरच आम्ही ती आमच्याकडे साठवतो. एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटेल, अशी माहिती ज्यामध्ये नाव, पत्ता, ईमेल आयडी आणि तुमची आवड अशी माहिती सुद्धा आम्ही जमा करतो. आम्ही त्या माहितीचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी करू शकतो; उदा. तुम्ही तुमचे नाव आणि ईमेल आयडीची नोंदणी आमचे न्यूजलेटर मिळवण्यासाठी अथवा एखाद्या चर्चेत भाग घेऊन त्यावर प्रतिक्रिया पाठवण्यासाठी देऊ शकता. ‘ही बातमी ई-मेल करा’ हा पर्याय वापरण्यासाठी तुम्ही तुमचे नाव, ई-मेल आयडी तसेच अन्य कुणाचा ई-मेल आयडी देऊ शकता. तुम्ही दिलेली माहिती कोणत्याही खासगी संस्था अथवा खासगी व्यक्तींना पुरवण्यात येणार नाही.

त्रयस्थ व्यक्तीकडून अथवा संकेतस्थाळावरून माहिती जमा करणे

आमच्या संकेतस्थळावर काही वेळेस अन्य संकेतस्थळांची लिंक दिली जाते. या संकेतस्थळांचे व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरण आमच्या धोरणापेक्षा कदाचित वेगळे असू शकेल. या संकेतस्थळांना भेट देणाऱ्यांनी त्या संकेतस्थळांच्या खासगीपण जपण्याच्या धोरणाची नीट चौकशी करावी. त्यांच्या या धोरणावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नसते.

तुम्ही आमच्या वेबपेजवर ज्या जाहिराती पाहता, त्या आम्ही प्रतिष्ठित अशा त्रयस्थ संस्थेमार्फत (थर्ड पार्टी) स्वीकारलेल्या असतात. या जाहिराती देताना या त्रयस्थ संस्था तुमच्या ब्राऊजरवर काही कूकीज ठेवू शकतात. त्यामार्फत तुम्ही भेट दिलेल्या वेबपेजबाबतची माहिती (तुमचे नाव, पत्ता, ई-मेल इत्यादी यांचा समावेश यामध्ये नाही) गोळा केली जाऊ शकते. आपल्या आवडीच्या वस्तू अथवा सेवांच्या जाहिराती तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

इतर संकेतस्थळांना जोडणे

आमचे संकेतस्थळ वर्ल्डवाईड वेबमध्ये इतर संकेतस्थळांशी जोडलेले आहे. या संकेतस्थळांचे व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरण आमच्या अखत्यारित येत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही आमच्या सर्व्हरवरून बाहेर पडून या संकेतस्थळांवर जाता, तेव्हा तुम्ही पुरवलेली कोणतीही माहिती वापरण्याचे अधिकार, हे तुम्ही वापरत असलेल्या संकेतस्थळाच्या व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरणानुसार असतील. त्यामुळे तुम्ही त्यांचे व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरण वाचून पुढील कारवाई करावी असा सल्ला आम्ही देतो.

प्रश्न/ तक्रारीचे निराकरण

निराकरणाची पद्धत : तुम्ही पुरविलेल्या माहितीच्या वापराची प्रक्रिया अथवा या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास याविषयीची तक्रार तातडीने आमच्या ‘ई-मेलवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरसह पाठवावी.

सुनिल पंढरी अवचार, मुख्य संपादक

सुनील पंढरी अवचार,
कार्यालय पत्ता:-तथागत नगर, बाळापूर बायपास रोड,
जुनेशहर, अकोला, महाराष्ट्र
पिन कोड – 444002.

rajyonnatiweb@gmail.com

तुमच्या तक्रारीमध्ये खालील माहितीचा समावेश करावा ही विनंती –

१) तुमचे संपूर्ण नाव, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, ई-मेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक

२) बातमी अथवा लेखाचा मथळा, दिनांक आणि लिंकबरोबर तक्रारीचा विषय आणि ओळखीसाठी म्हणून तुम्ही पुरविलेल्या माहितीचा उल्लेख अवश्य करावा.

३) माहिती वैयक्तिक अथवा संवेदनशील व्यक्तिगत आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.

४) तुम्ही तुमच्या तक्रारीला पूरक म्हणून काय कागदपत्रे जोडली आहेत, त्याचा तपशील देणे आवश्यक आहे.

५) तुम्ही तक्रारीसोबत सादर केलेली कागदपत्रे तसेच माहिती पूर्ण आणि अलीकडच्या काळातील असून असत्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे.

६) नोटिशीतील माहिती बिनचूक असली पाहिजे आणि ज्याबद्दल तक्रार केली आहे, तो विषयही सयुक्तिक असला पाहिजे, याबद्दलचे निवेदन.

७) तुम्हाला आमच्या गोपनीयतेच्या धोरणाबाबत काही प्रश्न अथवा सूचना असतील तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. यासाठी तुम्ही वर दिलेल्या संपर्क माहितीचा वापर करू शकता.

या कार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीशिवाय अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क साधल्यास त्याची जबाबदारी कंपनी घेणार नाही

जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबाबत तक्रार कराल, तेव्हा ती थेट त्या व्यक्तीशीच संबंधित असली पाहिजे. तसेच तुम्ही नोंदवलेल्या घटनेशी त्या व्यक्तीचा थेट संबंध असला पाहिजे. वाद–विवाद निर्माण होऊ शकणारी, एकांगी किंवा दूरचा संबंध जोडलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. कायदेशीर विषयांसाठी न्यायालयीन क्षेत्र अकोला राहील.