Contact us

पत्ता दैनिक राज्योन्नती कार्यालय,
तथागत नगर, बाळापूर बायपास रोड,
जुनेशहर, अकोला – 444002
आम्हाला ईमेल करा rajyonnatiweb@gmail.com
ऑफिसचा फोन नंबर 9604374333
समस्यांचा अहवाल द्या  सुनिल पंढरी अवचार
मुख्य संपादक
rajyonnatiweb@gmail.com